Disinformaatio ja päihteet — Kevään viimeisellä Aamukubilla keskustellaan, miten disinformaatio näkyy sosionomin työssä

Mediakasvatusseuran Aamuklubilla kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen ajankohtaisen mediakasvatuksen ilmiön tai uuden tiedon äärelle. Kevään viimeisellä Aamuklubilla 10.5. klo 9-10 keskustellaan disinformaatiosta ja harhaanjohtavasta tiedosta erityisesti päihteiden näkökulmasta. Millaista virheellistä tai harjaanjohtavaa tietoa päihteiden vaikutuksista liikkuu, miksi ja miten nuorten kanssa työskentelevät voivat tällaisissa tilanteissa toimia?

Aamuklubi järjestetään yhteistyössä XAMK:in (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun) kanssa, josta tapahtumaan osallistuu joukko sosionomiopiskelijoita. Siksi tarkastelemme disinformaatiota erityisesti tulevien sosionomien työn kannalta olennaisesta päihteiden näkökulmasta.

Vieraaksi saapuu Ehyt ry:n (Ehkäisevä päihdetyö ry) nuorten osaston päällikkö Ilmo Jokinen. Jokinen nostaa alustuksessaan esimerkkitapauksia tosielämästä. Minkälaisiin disinformaation muotoihin voi törmätä liittyen päihteiden vaikutuksiin ja niiden käyttöön sekä millaisia motiiveja harjaanjohtavan tiedon taustalla voi olla.

Ennen Jokisen esitystä disinformaatiosta ja harhaanjohtavasta tiedosta alustaa lyhyesti Mediakasvatusseuran asiantuntija Jenni Nevala. Puheenvuorojen jälkeen on aikaa yleisön kysymyksille ja keskustelulle.

Tapahtuma sopii erityisesti sosionomeille ja sosionomiopiskelijoille, mutta kaikki nuorten parissa työskentelevät ja aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Ilmoittaudu mukaan täältä!

Uusia verkkomateriaaleja nuorille monilukutaidon vahvistamiseen

Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa tuotetun työkalupakin nuorille suunnatut verkko-oppimateriaalit on nyt julkaistu! Pääset tutustumaan materiaaleihin täällä: Työkaluja monilukutaidon vahvistamiseen

Nämä monipuoliset verkossa tehtävät harjoitukset sopivat nuorten itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävät on jaettu viiden eri teeman alle, joista jokainen sisältää 2 – 3 verkkotehtävää. Jokaiseen yksittäiseen tehtävään kuuluu pieni lämmittelyharjoitus sekä itsenäinen tuottamisharjoitus, joka voidaan palauttaa opettajalle/ohjaajalle sovitulla tavalla.

 1. Informaatiolukutaito
 2. Vuorovaikutus ja sosiaalinen media
 3. Kuvanlukutaito ja tuottaminen
 4. Osallistuminen ja vaikuttaminen
 5. Turvallisuus digiympäristöissä

Monilukutaitoa vahvistamassa -työkalupakki sisältää monilukutaitoa vahvistavia materiaaleja nuorille sekä heidän opettajilleen/ohjaajilleen. Tämän erityisesti ammattioppilaitoksissa opiskeleville ja ammatillisille opettajille suunnatun materiaalikokonaisuuden tarkoitus on vahvistaa nuorten monilukutaitoa, lisätä ymmärrystä monilukutaidon ja hyvinvoinnin yhteyksistä sekä tarjota ammatillisille opettajille toimivia työkaluja monilukutaitoon liittyvien teemojen käsittelyyn etenkin YTO-aineissa.

Työkalupakki täydentyy myöhemmin työpajamalleilla, jotka helpottavat opettajien/ohjaajien työtaakkaa tarjoamalla valmiita työpajaideoita ja materiaaleja monilukutaitoon liittyen.

Hankkeessa tehty selvitys nuorten monilukutaidosta sekä selvityksen pohjalta luodut infografiikat täydentävät myös myöhemmin kokonaisuutta tarjoten tietoa monilukutaidosta ja sen vahvistamisesta. 

Lisätietoja:

Reetta Haverinen (reetta.haverinen@mediakasvatus.fi)
Koulutussuunnittelija
Monilukutaitoa vahvistamassa -hanke

Mediakasvatusseura etsii koulutussuunnittelijaa monilukutaito-hankkeeseen

Sinusta uusi kollegamme?

Oletko kiinnostunut nuorten monilukutaidosta? Innostaako sinua nuorten ja toisen asteen opettajien kouluttaminen ja mediataitojen kehittäminen? Pidät organisoimisesta ja olet tottunut pistämään itsesi likoon?

Mediakasvatusseura on mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää mediakasvatusta Suomessa. Mediakasvatusseura tuo esiin mediakasvatukseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä tuottaa koulutuksia, monenlaisia materiaaleja ja tilaisuuksia. Lisäksi seura tekee vaikuttamistyötä ja yhteistyötä eri toimijoiden ja tahojen kanssa.

Etsimme tiimiimme koulutussuunnittelijaa saattamaan loppuun loppusuoralla olevaa Monilukutaitoa vahvistamassa -hanketta. Hankkeessa vahvistetaan toisen asteen nuorten ja ammatillisten opettajien monilukutaidon osaamista. Hankkeessa on jo tuotettu selvitys toisen asteen nuorten monilukutaidoista ammatillisessa koulutuksessa, työpajamalleja sekä verkko-oppimateriaaleja monilukutaidon opetuksen vahvistamiseksi.  

Seuraavassa vaiheessa tehtävänäsi on toteuttaa työpajamallipilotointia ja koulutuksia ammatillisille opettajille ja oppilaille materiaalien pohjalta, vastata materiaalien loppuviilauksesta sekä toteuttaa selvityksen julkaisuseminaari. Tärkeimpiä tavoitteita on hankkeen loppuunsaattaminen ja materiaalien jalkauttaminen.

Koulutukseltasi voit olla esimerkiksi (ammatillinen) opettaja, kasvatustieteilijä, nuorisotyöntekijä tai työn kautta oppinut mediakasvatuksen asiantuntija. Odotamme kuitenkin, että sinulla on tietoa ja osaamista moniluku- ja mediataitojen vahvistamiseen liittyvästä työstä sekä kokemusta koulutussuunnittelusta, kouluttamisesta ja hanketyöstä. 

Työsuhde on n. 5 kuukauden määräaikaisuus (kesä/elo-joulukuu 2023).  Palkkaus on 2700-3200€ välillä kokemuksesta riippuen. Hankerahoitus on osa Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmaa.

Etsimme henkilöä, jolla on:

 • mediakasvatukseen ja monilukutaitoon liittyvää osaamista (esim. dis- ja misinformaatio, kriittinen lukutaito, digitaalinen hyvinvointi)
 • näyttöä koulutussuunnittelusta ja kouluttamisesta
 • kokemusta nuorten tai ammatillisten opettajien kanssa työskentelystä
 • organisointikykyä ja kokemusta hankkeiden koordinoinnista
 • valmiuksia tarttua työhön innokkaalla ja kehittävällä otteella

Eduksesi katsomme myös, jos sinulla on:

 • kokemusta ja verkostoja erityisesti toisen asteen ammatillisella kentällä
 • taustaa nuorten osallisuuden tukemisesta
 • kokemusta työskentelystä maahanmuuttajataustaisten nuorten parista.

Viihdyt itseohjautuvassa roolissa, mutta nautit samalla yhteistyöstä asiantuntijoidemme kanssa. Päävastuu hankkeen loppuunsaattamisessa on sinulla, mutta tukenasi on koko Mediakasvatusseuran tiimi.

Miksi Mediakasvatusseura?

Tarjoamme sinulle aitiopaikan mediakasvatuskentällä sekä mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, jossa pääset paneutumaan medialukutaidon kehittämiseen. Pääset toimimaan yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden äärellä järjestössä, jossa uskalletaan kokeilla uusia lähestymistapoja. Tulet olemaan osa mukavaa työyhteisöä ja saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi. Työ alkaa sopimuksen mukaan viimeistään elokuussa 2023. Toimistomme sijaitsee Helsingin Kruununhaassa, mutta työssä on etätyömahdollisuus ja vaatii jonkin verran matkustamista.

Lisätietoja tehtävästä antaa puhelimitse arki-aamupäivisin kello 9–10 Mediakasvatusseuran toiminnanjohtaja Christa Prusskij puh. 050 594 2275.

Haku on auki sunnuntaihin 14.5.2023 saakka, mutta käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, CV ja näytteitä osaamisestasi sähköpostitse osoitteeseen christa.prusskij@mediakasvatus.fi.