Viherpesua tunnistamalla opitaan media- ja mainoslukutaitoa — Peliviikon Aamuklubilla 8.11. esitellään uutta pakopeliä

Nuoret haluavat kuluttaa kestävämmin, mutta toisinaan organisaatioiden vastuullisuusväittämien arvioiminen voi olla vaikeaa. Milloin ne perustuvat aitoihin tekoihin kestävyyden eteen ja milloin kyse on viherpesusta? Vastuullisuusväittämien arvioiminen vaatii medialukutaitoa, jota pääsee harjoittelemaan Vainua viherpesu -hankkeessa kehitetyssä pakopelissä. 

Peliviikon Aamuklubilla 8.11. klo 9-10 perehdytään pakopelipedagogiikkaan, viherpesuun sekä mainos-ja medialukutaitoon. Vieraaksi saapuvat Vainua viherpesu hankkeen projektipäällikkö Sonja Hämäläinen (Nuorten Akatemia) ja globaalikasvatuksen asiantuntija Minna Laakso (Eetti ry), jotka ovat olleet mukana kehittämässä opettajille ja kasvattajille suunnattuja ajankohtaisia työkaluja nuorten kriittisen media- ja mainoslukutaidon vahvistamiseen sekä kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn erityisesti viherpesun näkökulmasta.

Mediakasvatusseuran Aamuklubi on verkkotapahtumasarja (alustana Zoom), jossa kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen ajankohtaisten mediakasvatuksen ilmiöiden äärelle. Kyseisellä Aamuklubilla esiteltävät materiaalit on suunnattu erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle, mutta ne ovat sovellettavissa myös muuhun työhön nuorten kanssa. Tapahtumaan tervetulleita ovat kaikki pakopelipedagogiikasta, viherpesusta ja medialukutaidosta kiinnostuneet!

Varaa paikkasi ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Lisätietoja: jenni.nevala@mediakasvatus.fi

Pelikasvatus ei ole tasapainoilua hyötyjen ja haittojen välillä — Aamuklubilla 14.9. tutkija Mikko Meriläinen avaa tuoreita näkökulmia nuorten digipelaamiseen

Nuorten digitaalista pelaamista tarkastellaan usein hyötyjen ja haittojen kautta, mutta mukaan mahtuu paljon muutakin. Mediakasvatusseuran syksyn ensimmäisellä Aamuklubilla 14.9. klo 9-10 tutkijatohtori Mikko Meriläinen Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksiöstä Tampereen yliopistosta esittelee tuoreita näkökulmia nuorten digipelaamiseen ja pelikasvatukseen.

Jos pelaamista tarkastellaan vain tasapainoiluna sen hyötyjen ja haittojen välillä, unohdetaan nuorten pelikulttuurin moninaisuus, vahvistetaan vääränlaista vastakkainasettelua ja unohdetaan nuorten omaa toimijuus. Aamuklubilla Meriläinen esittelee vaihtoehtoisia lähestymistapoja pelikasvatukseen ja nuorten pelikulttuurin tukemiseen, joilla voidaan vähentää ja välttää ongelmia.

Mediakasvatusseuran Aamuklubi on verkkotapahtuma (alustana Zoom), jossa kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen ajankohtaisten mediakasvatuksen ilmiöiden äärelle. Asiantuntija-alustuksen jälkeen on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle ja osallistujien kysymyksille.

Kyseinen Aamuklubi järjestetään yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa, josta tapahtumaan osallistuu kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoita. Tapahtumaan ovat tervetulleita sekä opiskelijat että kaikki muutkin aiheesta kiinnostuneet!

Varaa paikkasi ja ilmoittaudu mukaan täällä.
(Ilmoittautuminen päättyy 13.9. klo 20)

Lisätietoja: jenni.nevala@mediakasvatus.fi

Disinformaatio ja päihteet — Kevään viimeisellä Aamukubilla keskustellaan, miten disinformaatio näkyy sosionomin työssä

Mediakasvatusseuran Aamuklubilla kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen ajankohtaisen mediakasvatuksen ilmiön tai uuden tiedon äärelle. Kevään viimeisellä Aamuklubilla 10.5. klo 9-10 keskustellaan disinformaatiosta ja harhaanjohtavasta tiedosta erityisesti päihteiden näkökulmasta. Millaista virheellistä tai harjaanjohtavaa tietoa päihteiden vaikutuksista liikkuu, miksi ja miten nuorten kanssa työskentelevät voivat tällaisissa tilanteissa toimia?

Aamuklubi järjestetään yhteistyössä XAMK:in (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun) kanssa, josta tapahtumaan osallistuu joukko sosionomiopiskelijoita. Siksi tarkastelemme disinformaatiota erityisesti tulevien sosionomien työn kannalta olennaisesta päihteiden näkökulmasta.

Vieraaksi saapuu Ehyt ry:n (Ehkäisevä päihdetyö ry) nuorten osaston päällikkö Ilmo Jokinen. Jokinen nostaa alustuksessaan esimerkkitapauksia tosielämästä. Minkälaisiin disinformaation muotoihin voi törmätä liittyen päihteiden vaikutuksiin ja niiden käyttöön sekä millaisia motiiveja harjaanjohtavan tiedon taustalla voi olla.

Ennen Jokisen esitystä disinformaatiosta ja harhaanjohtavasta tiedosta alustaa lyhyesti Mediakasvatusseuran asiantuntija Jenni Nevala. Puheenvuorojen jälkeen on aikaa yleisön kysymyksille ja keskustelulle.

Tapahtuma sopii erityisesti sosionomeille ja sosionomiopiskelijoille, mutta kaikki nuorten parissa työskentelevät ja aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Ilmoittaudu mukaan täältä!