Entries by Sonja Hernesniemi

Mediakasvatusseura edustettuna itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla

Mediakasvatusseuran puheenjohtaja, mediakasvatuksen dosentti ja Lapin yliopiston apulaisprofessori Päivi Rasi edustaa Mediakasvatusseuraa presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla. Juhlien teemana  on tänä vuonna tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Presidentti Niinistö ja rouva Jenni Haukio haluavat huomioida henkilöitä ja instituutioita, jotka toiminnallaan edistävät luotettavan tiedon välittämistä ja yhteiskunnallista keskustelua. Mediakasvatusseura iloitsee sydämellisesti tästä huomionosoituksesta mediakasvatukselle ja Mediakasvatusseuran pian 15-vuotiselle taipaleelle! […]

Suositukset lapsen digitaalisista oikeuksista

Euroopan neuvosto on julkaissut suositukset lapsen oikeuksista digitaalisissa ympäristöissä. Suositusten mukaan alle 18-vuotiaille on turvattava mm. vapaus ilmaista itseään sekä mahdollisuus harjoitella digitaalisia taitoja. Myös laitteiden, yhteyksien ja lapsille tarkoitettujen sisältöjen saavutettavuuteen on kiinnitettävä huomiota.    

Valtioneuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta

Ohjelma on osa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kärkihanketta. Valtioneuvoston mediapoliittisen ohjelman toimenpiteillä tuetaan vastuullista mediaa, vastustetaan disinformaation leviämistä, kehitetään saavutettavuutta ja lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja sidosryhmien osallistumista mediapolitiikan valmisteluun. Teknologinen kehitys ja monimutkaistuva informaatioympäristö nostavat mediakasvatuksen ja medialukutaidon vahvistamisen keskeiseen asemaan. Mediakasvatusta tulee myös suunnata uusille kohderyhmille. Periaatepäätöksen ja siinä esitettyjen toimenpiteiden aikajänne on vuoteen 2023 […]