Entries by Mirjami Nummi

Verken kuntakysely: tulokset mediakasvatuksen näkökulmasta

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke julkaisi keväällä 2019 neljättä kertaa tehtävän kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiota käsittelevän tutkimuksensa tulokset. Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä noin 1200 nuorisotyöntekijää ja nuorisotyön esimiestä 267 kunnasta. Tutkimuksessa käsiteltiin nuorisotyöntekijöiden asenteita ja digiosaamista sekä digitalisaation hyödyntämistä työssä ja siihen varattuja resursseja. Tässä yhteenvedossa pyritään hahmottamaan kuntakyselyn tuloksia mediakasvatuksen näkökulmasta. Tästä näkökulmasta tärkeitä osa-alueita ovat vastaajien […]

Uutismedia verkossa 2019: Poimintoja Suomen maaraportista

Tällä viikolla Media-alan tutkimussäätiö julkaisi Uutismedia verkossa 2019 -maaraportin, jonka on koostanut Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksen tutkija Esa Reunanen. Raportti pohjautuu Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimukseen verkkouutisten käytöstä ja käyttötottumuksista. Kyselytutkimukseen osallistui noin 2000 suomalaista alkuvuonna 2019. Vastaajat olivat yli 18-vuotiaita ja otanta koostui eri tuloluokista, asuinalueista ja sukupuolista. Koko tutkimukseen osallistui 38 maata. […]