15.4.2014Minna Kapulainen

EU Kids Online & Net Children Go Mobile: Mobiililaitteiden käyttö kasvaa lapsilla ja nuorilla

EU Kids Online & New Children Go Mobile ovat tehneet uuden vertailevan tutkimuksen lasten ja nuorten älypuhelinten ja tablettien käytöstä Euroopassa. Nyt käytetty kyselylomake on sama kuin vuonna 2010. Tutkimuksessa on tarkasteltu 9-16-vuotiaiden mobiililaitteiden käytössä tapahtuneita muutoksia viidessä Euroopan valtiossa, jotka ovat Tanska, Irlanti, Italia, Romania ja Iso-Britannia. Tulokset osoittavat, että tarvitaan uudenlaista mediakasvatusta.

Tuloksia:

 • kannettavat laitteet ovat yhä useammin verkossa
 • edelliseen tutkimukseen verrattuna lapset ja nuoret kohtaavat hieman enemmän riskejä verkossa kuin aiemmin.
 • tablettilaitteiden ja älypuhelinten käyttäjät kohtaavat todennäköisemmin riskejä
 • kyberkiusaaminen (erityisesti tyttöjen) on kasvussa
 • tuntemattomien kohtaaminen verkossa on kasvussan
 • negatiivisen sisällön näkeminen verkossa on kasvussa
 • laadullinen tutkimus osoittaa, että lapsilla on hankaluuksia verkkoympäristönsä hallitsemisessa
 • älypuhelinten käyttäjillä on enemmän turvataitoja, mutta yleisesti turvataitojen hallitseminen on laskussa
 • älypuhelinten käyttäjät, erityisesti nuoret tytöt, tarvitsevat uusia taitoja

Lue lisää täältä.

Vastaa

 • Uusimmat uutiset

 • Arkisto

 • Kategoriat